Personal tools
You are here: Home Practice Areas Education Sistem Pengurusan Pembelajaran (SPP) - CoP

Sistem Pengurusan Pembelajaran (SPP) - CoP

by jamal last modified Feb 19, 2012 09:51 PM

Perluasan Sistem Pengurusan Pembelajaran (SPP) atau LMS berasaskan Moodle di sekolah-sekolah memerlukan dedikasi dari semua pihak. Usaha bersama guru-guru dan KPM dapat membantu dalam peningkatan kualiti pembelajaran dan pengajaran melalui penggunaan SPP. Community of Practice (CoP) ini memberi peluang kepada guru-guru berkongsi pengalaman dan pendapat dalam penggunaan SPP. Kemahiran lain yang diperlukan dalam pembangunan bahan-bahan juga boleh dibincangkan.

Berkenalan

Sila perkenalkan diri anda kepada semua peserta di sini (Termasuk pengalaman semasa kursus latihan).

Read More…

OSS DVD

Sebarang permasalahan berkenaan OSS DVD

Read More…

Pembangunan bahan pembelajaran

Perbincangan segala hal untuk membangunkan bahan Learning Object (LO). LMS dan perisian OSS yang lain boleh digunakan.

Read More…

Document Actions