Personal tools
You are here: Home Solution Areas Application MyMesyuarat

MyMesyuarat

by nicholas last modified Mar 16, 2012 12:59 PM

MyMesyuarat adalah Sistem Pengurusan Mesyuarat yang dibangunkan mengikut Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bilangan 2 Tahun 1991, Panduan Pengurusan Mesyuarat dan Urusan Jawatankuasa-jawatankuasa Kerajaan. Ini adalah salah satu produk dari Bahagian Dasar & Perancangan ICT (BDPICT) MAMPU yang sebulumnya, dikenali sebagai MyMeeting versi 3.

Document Actions