Personal tools
You are here: Home Solution Areas Infrastructure Case Studies Central Authentication Management System (CAMS)

Central Authentication Management System (CAMS)

by Khairil Yusof last modified Sep 22, 2008 10:34 AM
— filed under: , ,

Central Authentication Management System (CAMS) adalah sebuah sistem yang bertindak sebagai pengurus untuk menguruskan nama pengguna dan katalaluan kakitangan dan pelajar Universiti Malaya seramai 33,000 orang, yang ingin mencapai 17 aplikasi web yang menggunakan pangkalan data dan perisian yang berbeza.

CAMS_oscc_2008.pdf — PDF document, 563Kb

Document Actions